Breeder of Kohaku, Sanke, Shusui, Hariwake,Shiro-Utsuri, Ochiba, Kikokuryu, Kikusui, Kujaku, Kumonryu, Kinki-Utsuri, Doitsu etc.