Odakan

KoiBito Stock

Tosai ShiroUtsuri

Tosai ShiroUtsuri  (Odakan)

ODK-01

Odakan

8-10 cm.

16 Kg.

100 pcs

Tosai Hikari Mix

Tosai Hikari Mix (Odakan)

ODK-02

Odakan

10-13 cm.

16 Kg.

80 pcs

Tosai Goshiki

Sold Out
Tosai Goshiki (Odakan)

ODK-03

Odakan

13-15 cm.

16 Kg.

50 pcs

Tosai Showa

Tosai Showa (Odakan)

ODK-04

Odakan

13-15 cm.

16 Kg.

50 pcs