Nogami Koi Farm is run by Hisato Nogami. In 2010, a Nogami Kohaku won the Rinyukai Koi Show. Nogami San breeds Kohaku and Showa to show level.