Kase has good mixes including Yamatonishiki, Kikokuryu, Kikusui, Doitsu Kohaku, Doitsu Sanke, Kumonryu, etc.