Kanno

KoiBito Stock

Tosai Mix

Tosai Mix (Kanno)

KNN-01

Kanno

12-14 cm.

17 Kg.

70 pcs

Tosai HQ Mix

Tosai HQ Mix (Kanno)

KNN-02

Kanno

13-16 cm.

18 Kg.

60 pcs