Hosokai

KoiBito Stock

Tosai Mix

Tosai Mix (Hosokai)

HSK-01

Hosokai

12-14 cm.

16 Kg.

80 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix (Hosokai)

HSK-02

Hosokai

14-16 cm.

16 Kg.

60 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix (Hosokai)

HSK-03

Hosokai

16-18 cm.

16 Kg.

45 pcs