Hosokai

KoiBito Stock

Tosai Mix 11-14 cm

Tosai Mix 11-14 cm  (Hosokai)

HSKI-001

Hosokai

11-14 cm cm.

15 Kg.

80 pcs

Tosai Mix 14-16 cm

Tosai Mix 14-16 cm  (Hosokai)

HSKI-002

Hosokai

14-16 cm cm.

15 Kg.

60 pcs

Tosai Mix 16-18 cm

Tosai Mix 16-18 cm  (Hosokai)

HSKI-003

Hosokai

16-18 cm cm.

15 Kg.

45 pcs

Tosai Mix 18-23 cm

Tosai Mix 18-23 cm  (Hosokai)

HSKI-004

Hosokai

18-23 cm cm.

18 Kg.

30 pcs

Tosai Tateshita selected WYSIWYG

Sold Out
Tosai Tateshita selected WYSIWYG (Hosokai)

SL-500

Hosokai

26-30 cm cm.

26 Kg.

14 pcs

Tosai Tateshita selected WYSIWYG

Sold Out
Tosai Tateshita selected WYSIWYG (Hosokai)

SL-501

Hosokai

24-26 cm cm.

26 Kg.

20 pcs