Breeder of Platina as well as some Goshiki and some Kikokuryu, etc.