Breeds Goshiki, Kohaku, Sanke, Showa, Benigoi, Aka Matsuba, Hi utsuri, Benigoi