Shinoda

KoiBito Stock

Tosai Doitsu Mix 12-15 cm

Tosai Doitsu Mix 12-15 cm  (Shinoda)

SHND-001

Shinoda

12-15 cm cm.

16 Kg.

80 pcs

Tosai Doitsu Mix 15-18 cm

Tosai Doitsu Mix 15-18 cm  (Shinoda)

SHND-002

Shinoda

15-18 cm cm.

18 Kg.

60 pcs

Tosai GR Mix 15-18 cm (Only a few Box Left)

Tosai GR Mix 15-18 cm (Only a few Box Left)  (Shinoda)

SHND-003

Shinoda

15-18 cm cm.

18 Kg.

60 pcs

Tosai Hiutsuri 12-15 cm

Sold Out
Tosai Hiutsuri 12-15 cm  (Shinoda)

SHND-004

Shinoda

12-15 cm cm.

16 Kg.

80 pcs

Tosai Hiutsuri 15-18 cm

Tosai Hiutsuri 15-18 cm  (Shinoda)

SHND-005

Shinoda

15-18 cm cm.

18 Kg.

60 pcs