Sakai FF

KoiBito Stock

Female Sansai Kohaku

Female Sansai Kohaku (Sakai FF)

SFF-SP01

Sakai FF

72 cm.

38 Kg.

1 pcs

Female Sansai Sanke

Female Sansai Sanke (Sakai FF)

SFF-SP02

Sakai FF

70 cm.

38 Kg.

1 pcs