Saito Fish Farm

KoiBito Stock

Tosai Mix 14-17 cm

Tosai Mix 14-17 cm  (Saito Fish Farm)

SAIF-001

Saito Fish Farm

14-17 cm cm.

18 Kg.

70 pcs

Tosai Mix 18-23 cm

Sold Out
Tosai Mix 18-23 cm  (Saito Fish Farm)

SAIF-002

Saito Fish Farm

18-23 cm cm.

18 Kg.

45 pcs