NNBC

KoiBito Stock

Tosai Mix

Tosai Mix (NNBC)

NNBC-01

NNBC

10-12 cm.

18 Kg.

120 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix (NNBC)

NNBC-02

NNBC

13-15 cm.

18 Kg.

70 pcs

Tosai Mix

Tosai Mix (NNBC)

NNBC-03

NNBC

16-20 cm.

20 Kg.

40 pcs

Tosai Yamabuki

Tosai Yamabuki (NNBC)

NNBC-04

NNBC

16-20 cm.

20 Kg.

40 pcs

Small Nisai Mix

Small Nisai Mix (NNBC)

NNBC-05

NNBC

30-35 cm.

25 Kg.

10 pcs

Nisai Mix

Nisai Mix (NNBC)

NNBC-06

NNBC

35-40 cm.

25 Kg.

8 pcs