Momotaro

KoiBito Stock

Tosai Kohaku 90% Sanke, Showa

Sold Out
Tosai Kohaku 90% Sanke, Showa (Momotaro)

MOM-POND A

Momotaro

22-27 cm.

25 Kg.

20 pcs

Tosai Kohaku, Sanke, Showa

Sold Out
Tosai Kohaku, Sanke, Showa (Momotaro)

MOM-POND B

Momotaro

15-23 cm.

25 Kg.

45 pcs

Jumbo Tosai Kohaku, Showa

Sold Out
Jumbo Tosai Kohaku, Showa (Momotaro)

MOM-SP03

Momotaro

25-33 cm.

28 Kg.

15 pcs

Jumbo Tosai Kohaku, Showa

Sold Out
Jumbo Tosai Kohaku, Showa (Momotaro)

MOM-SP05

Momotaro

25-33 cm.

28 Kg.

15 pcs

Sansai Female Kohaku

Sold Out
Sansai Female Kohaku (Momotaro)

MOM-SP09

Momotaro

70 cm.

35 Kg.

1 pcs