Marudo

KoiBito Stock

Tosai Kohaku 13-15 cm

Tosai Kohaku 13-15 cm  (Marudo)

MRDO-001

Marudo

13-15 cm cm.

22 Kg.

80 pcs

Tosai Kohaku 13-15 cm

Tosai Kohaku 13-15 cm  (Marudo)

MRDO-002

Marudo

13-15 cm cm.

25 Kg.

100 pcs

Tosai Sanke 13-15 cm

Tosai Sanke 13-15 cm  (Marudo)

MRDO-003

Marudo

13-15 cm cm.

22 Kg.

80 pcs

Tosai Sanke 13-15 cm

Tosai Sanke 13-15 cm  (Marudo)

MRDO-004

Marudo

13-15 cm cm.

25 Kg.

100 pcs

Tosai Showa 13-15 cm (Sample)

Sold Out
Tosai Showa 13-15 cm (Sample)  (Marudo)

MRDO-005

Marudo

13-15 cm cm.

22 Kg.

80 pcs

Tosai Showa 13-15 cm

Sold Out
Tosai Showa 13-15 cm  (Marudo)

MRDO-006

Marudo

13-15 cm cm.

25 Kg.

100 pcs

Tosai Mix: Chagoi, GR Chagoi and a few D.Chagoi

Sold Out
Tosai Mix: Chagoi, GR Chagoi and a few D.Chagoi  (Marudo)

MRDO-007

Marudo

12-15 cm cm.

25 Kg.

100 pcs

Tosai Yamabuki 12-15 cm

Tosai Yamabuki 12-15 cm  (Marudo)

MRDO-008

Marudo

12-15 cm cm.

25 Kg.

100 pcs