Kataoka

KoiBito Stock

Tosai Mix: Sanke and a few Kohaku and Showa 13-18 cm

Tosai Mix: Sanke and a few Kohaku and Showa 13-18 cm  (Kataoka)

OYA-001

Kataoka

13-18 cm cm.

20 Kg.

70 pcs

Tosai Mix: Sanke and a few Kohaku and Showa 18-25 cm

Tosai Mix: Sanke and a few Kohaku and Showa 18-25 cm  (Kataoka)

OYA-002

Kataoka

Tosai Mix: cm.

23 Kg.

30 pcs

Tosai Asagi 15-20 cm

Tosai Asagi 15-20 cm  (Kataoka)

OYA-003

Kataoka

15-20 cm cm.

20 Kg.

60 pcs

Tosai GR Asagi 15-20 cm

Tosai GR Asagi 15-20 cm  (Kataoka)

OYA-004

Kataoka

15-20 cm cm.

20 Kg.

60 pcs

Tosai Akamatsuba 16-22 cm

Tosai Akamatsuba 16-22 cm  (Kataoka)

OYA-005

Kataoka

16-22 cm cm.

20 Kg.

50 pcs

Tosai Kawari Mix 15-20 cm

Tosai Kawari Mix 15-20 cm  (Kataoka)

OYA-006

Kataoka

15-20 cm cm.

20 Kg.

60 pcs