Kanezo

KoiBito Stock

Tosai Mix

Tosai Mix  (Kanezo)

KNZ-01

Kanezo

12-15 cm.

16 Kg.

80 pcs

Nisai Showa

Nisai Showa (Kanezo)

KNZ-02

Kanezo

33-38 cm.

22 Kg.

8 pcs