Aoki Masaki

KoiBito Stock

Tosai Mix

Tosai Mix (Aoki Masaki)

AOM-01

Aoki Masaki

16-20 cm.

17 Kg.

40 pcs